Промоција на вашите настани

Тука е вистинското место за промоција на вашиот настан. Покрај привилигираната позиција на нашата веб страна, вашиот настан ќе биде споделен и на социјалните мрежи Facebook и Twitter.