Вчитување Настани

« Сите Настани

  • настанот помина.

Жанета Вангели СИНХРОНИЦИТЕТИ / Архив 1987 – 2017

15/08/2017 @ 20:30

Жанета ВангелиСИНХРОНИЦИТЕТИ / Архив 1987 – 2017

За навистина да знаеме и разбереме како универзумот функционира, ние треба да го подигнеме нашето истражување над нивото на мисла и чувство, и да навлезме во арената на директни, лични искуства. Тука синхроницитетот станува клуч кој ги отклучува најголемите мистерии на универзумот. – Дејвид Вилкок
Синхроницитетот е невидлив патоказ кој нѐ води низ необичниот свет на скриени значења и доведува до носење на одлуки кои не се базирани на рационалното, туку на повисок степен на разбирање на стварноста.
Вангели се бави со неуморно истражување на нови начини на уметничко изразување преку слики, објекти, инсталации, фотографии, видео уметност и филм. Преку овие медиуми, елементите се сведени на симбол на постоењето. Таа на еден акаузален начин во време-простор ги поставува екстремите на постоењето, бавејќи се со категориите на променливото и непроменливото, видливото и невидливото.
Таа ја пренесува дисперзијата на духовната светлина на нејзините предци, врши глобална синтеза на естетската и религиозната, физичката и метафизичката, космолошката и историската сварност. Таа создавакомплексен, многуслоен, отворен мозаик од значења, во кој сегментите се комплементарни, интерактивни и, на места, го интерпретираат митот за генезата и крајот. Оваа свест е содржана во енергијата при потрагата по непознатото и новото, но, пред сѐ, по неоткриеното лично.
Потребата за оваа изложба произлезе од фактот, што огромен број на дела од опусот на Жанета Вангели воопшто не се претставени во Македонија.
СИНХРОНИЦИТЕТИ / Архив 1987 – 2017 за прв пат во оваа форма го прави видлив авторскиот креативен процес на идејно, концепциско и материјално рамниште, визуелно претставувајќи различни фази од нејзиниот динамичен светоглед, во 80-ите години од минатиот век силно инспирирана од нихилизмот на Фридрих Ниче, кој потоа прави обрт кон духовните доктрини, поточно кон теозофијата на Рудолф Штајнер, секако, и од огромното влијание на Јозеф Бојс во германската култура (и политика) во тој период. Мистицизмот на Тома Аквински подоцна игра огромна улога во нејзините дела од раните 90-ти, а тој, пак, директно ја води кон православното духовно наследство, од кое таа, всушност, и потекнува, со посебен фокус врз апофатичката теологија. Вангели транзитира од една во друга естетско стилска постапка, а истовремено експериментира со кратки видео форми, видео инсталации, со експериментален игран филм, подоцна посветувајќи му се и на документарниот жанр. Од крајот на деведесеттите таа, откако претходно се бавела со големоформатна аналогна фотографија, ѝ се посветува на компјутерски обработената фотографија, како една, за неа, логична консеквенца од бавењето со видео и филм, не исклучувајќи го естетскиот потенцијал на видео-фрејмот, кој посебно ја фасцинира.
СИНХРОНИЦИТЕТИ / Архив 1987 – 2017 е селекција на слики, дела на хартија, реди-мејд објекти и инсталации, а во кино салата на музејот може да се проследат и проекциите:Видео селекција, т.е. избор од 7 кратки видеа, 30 мин., Судијата, експериментален игран филм, ц/б, 102 мин., Македонија/Германија 2001, кој ја имаше својата светска премиера на 59. Интернационален филмски фестивал во Венеција во 2002 година, како и документарниот филм,Евреите од Македонија и холокаустот, 35 мин., Македонија, 2011, кој содржи ретки и вредни историски снимки од тој период, во јавноста само еднаш прикажани во Македонија.
Оваа изложба, концепциски, иако не може да ги опфати сите нејзини творечки фази, а некои, поради просторната лимитираност, се и сосема изоставени, е фокусирана на големиот диверзитет на нејзините креативни постапки, кои понекогаш се дијаметрално спротивставени, но нивното синхроно, на места, нелинеарно поставување во еден време-простор претставуваше посебен предизвик за реализација на оваа изложба.

Благоја Варошанец
Кустос

Заинтересирани: 63 лица

Детали

Датум:
15/08/2017
Време:
20:30
Настан Категорија:
Настан Тагови:
,

Место

Македонија
United States
Веб-страница:
www.facebook.com/9